ff
gp
Uchwały Sądu Najwyższego
Nazwa Opis
icon_pdf 2012.04.12 - Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie wniosku Rzecznika Ubezpieczonych dotycząca kosztów nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu w szkodach z odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów.
icon_pdf 2012.03.13 - Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie wniosku Rzecznika Ubezpieczonych dotycząca zwrotu kosztów pełnomocnika na drodze polubowne.
icon_pdf 2011.11.07 - Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie wynajmu pojazdu zastępczego w szkodach z oc posiadaczy pojazdów ...
icon_pdf 2009.05.15 - Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca zasiłku pogrzebowego otrzymanego z ZUS a zwrot kosztów pogrzebu jako roszczenie do ubezpieczyciela sprawcy wypadku ...
icon_pdf 2008.04.15 - Odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody na osobie wyrzadzone przez kierującego pojazdem pasażerom w tym współposiadaczowi pojazdu ...
icon_pdf 2006.02.24 - Środki karne w ramach ubezpieczenia OC
icon_pdf 2006.02.24 - Amortyzacja części, części alternatywne (zamienniki) w szkodach komunikacyjnych w pojeździe z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów ...
icon_pdf 2006.03.13 - Odpowiedzialność współmałżonków w szkodach osobowych w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów ...
icon_pdf 2006.03.15 - Szkoda całkowita w rozliczeniu szkody komunikacyjnej w pojeździe likwidowanej z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów ...
icon_pdf 2005.04.22 - Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w mieniu w sytuacji, gdy, własność pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu, wskutek którego powstała szkoda, została przeniesiona w drodze umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia na bank lub stanowi własność leasingodawcy.
Copyright© 1998 - 2018 AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Licencja dla: AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Projekt i wykonanie YUMS