ff
gp

Szkoda osobowa

Zasiłek pogrzebowy a odszkodowanie

Tagi:

Zasiłek pogrzebowy a odszkodowanie po śmierci najbliższego


Zasiłek pogrzebowy jest wypłacany na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W przeszłości niejednokrotnie zdarzało się, że zakład ubezpieczeń wypłacając odszkodowanie z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu osobie, która te koszty poniosła potrącał wysokość uzyskanego przez tą osobę zasiłku. Praktyka ta została wielokrotnie potępiona przez Sąd Najwyższy i sądy powszechne i obecnie jest bardzo rzadko stosowana. Jeżeli jednak poszkodowany stracił osobę najbliższą, a zakład ubezpieczeń pomniejszył mu odszkodowanie może on w oparciu o bogate orzecznictwo domagać się od ubezpieczyciela również potrąconej wcześniej ze względu na zasiłek pogrzebowy kwoty.

Copyright© 1998 - 2019 AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Licencja dla: AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Projekt i wykonanie YUMS