ff
gp

Szkoda osobowa

Szkody medyczne

Tagi:

Podczas leczenia dojść może niestety do nieprzyjemnych zdarzeń. Wiele z nich jest niezależnych od czynnika ludzkiego. Wśród tych zależnych należy rozróżnieć dwie grupy sytuacji.

Pierwsza z nich to tzw. zakażenia wewnątrzszpitalne. Chodzi tu o zakażenia do jakich dochodzi w szpitalach, klinikach czy przychodniach. Są one efektem niezachowania higieny i zaniedbań organizacyjnych w placówkach ochrony zdrowia co powoduje obecność na dłoniach personelu i sprzęcie medycznym rozmaitych bakterii i wirusów. Najczęściej są to gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) i wirusy powodujące wirusowe zapalenie wątroby (WZW, zwane potocznie żółtaczką).
Za zakażenia te odpowiada placówka na zasadzie winy. Z uwagi na fakt, że wskazanie konkretnych osób i zaniedbań jest w praktyce niemożliwe sądy orzekając w sprawach zakażeń wytworzyły praktykę domniemania winy placówki zdrowotnej. Problemem jaki pojawia się jest wykazanie, że to właśnie w tym a nie innym szpitalu doszło do zakażenia w sytuacji, gdy poszkodowany leczył się w kilku szpitalach.


Druga grupa sytuacji to tzw. błędy w sztuce. Chodzi o sytuacje, w których poprzez niewłaściwe wykonanie albo niewykonanie obowiązków przez lekarzy albo inny personel medyczny dochodzi do wyrządzenia szkody. Konieczne jest wykazanie winy takiej osoby. Jest to trudne albowiem wymagana jest specjalistyczna wiedza jakiej poszkodowany najczęściej nie posiada. Podmiotem odpowiedzialnym jest placówka służby zdrowia albo lekarz czy też inna osoba wykonująca czynności medyczne.


W obydwu opisanych grupach sytuacji istotnym jest jak najszybsze zebranie całosci dokumentacji z leczenia.

Copyright© 1998 - 2018 AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Licencja dla: AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Projekt i wykonanie YUMS