ff
gp

Szkoda osobowa

Odszkodowanie dla współposiadacza

Tagi:

Odszkodowanie dla współposiadacza pojazdu.


W praktyce często zdarza się, że pojazd jest własnością większej ilości osób. Najczęstszym przykładem jest wspólność majątkowa. Do niedawna bardzo częstym sposobem działania zakładów ubezpieczeń była odmowa zapłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną na osobie współposiadaczowi pojazdu przez drugiego współposiadacza. Dla przykładu ubezpieczyciele notorycznie odmawiali zapłaty za szkodę na osobie wyrządzoną gdy mąż rozbił samochód jednocześnie powodując u żony-pasażerki uszczerbek na zdrowiu. Praktyka ta spotkała się z negatywną oceną sądów powszechnych i Sądu Najwyższego i nie jest już tak często (co nie oznacza, że w ogóle) stosowana. Osoba, która spotkała się z jej zastosowaniem może liczyć na odszkodowanie jeśli sprawa nie uległa przedawnieniu. Podkreślić trzeba, że obowiązek zapłaty dotyczy tylko szkody na osobie. W sytuacji gdy mąż rozbił wspólne auto żona nie będzie mogła niestety dochodzić  za nie odszkodowania.

Copyright© 1998 - 2018 AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Licencja dla: AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Projekt i wykonanie YUMS