ff
gp

Szkoda osobowa

Dziedziczenie i zbywanie roszczeń

Tagi:

Dziedziczenie i zbywanie roszczeń odszkodowawczych.


Zasadą jest, że prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Fundamentem prawa cywilnego jest również możność rozporządzania swoimi prawami. W odniesieniu do roszczeń jakie przysługują za szkodę na osobie obydwie te kwestie doznają pewnych wyjątków.
 
Zbywalne są one tylko wówczas gdy są wymagalne i zostały uznane przez odpowiedzialnego za szkodę na piśmie albo przyznane prawomocnym orzeczeniem.
 
Zadośćuczynienie, a więc świadczenie mające kompensować doznaną przez poszkodowanego krzywdę podlega dziedziczeniu tylko wówczas gdy zostało uznane przez odpowiedzialnego za szkodę  na piśmie albo gdy powództwo wytoczono jeszcze za życia poszkodowanego. Jeżeli zatem potencjalni spadkobiercy chcieliby, aby w zakres spadku po poszkodowanym, który odniósł bardzo poważne obrażenia i znajduje się w sytuacji zagrożenia życia, weszło zadośćuczynienie za tę krzywdę powinni wykazać się pewną inicjatywą. W zależności od stanu poszkodowanego może on wytoczyć pozew albo można go ubezwłasnowolnić i ustanowić opiekuna czy też doradcę tymczasowego, którzy wytoczą pozew.  Trzeba zauważyć, że potencjalny dłużnik, a więc ponoszący odpowiedzialność za wypadek nie jest najczęściej zainteresowany wypłatą zadośćuczynienia, a więc uznanie na piśmie wydaje się mało prawdopodobne.  Jeżeli poszkodowany dożyje końca procesu zadośćuczynienie będzie mu zasądzone. Jeżeli natomiast umrze w trakcie trwania procesu to jego spadkobiercy zajmą jego miejsce i im będzie zasądzone, a następnie wypłacone zadośćuczynienie.

Copyright© 1998 - 2018 AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Licencja dla: AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Projekt i wykonanie YUMS