ff
gp

Szkoda majątkowa

Zasada proporcji

Tagi:
Zasada proporcji jest rozwiązaniem stosowanym przez ubezpieczycieli w ogólnych warunkach ubezpieczeń majątkowych, najczęściej ubezpieczeń od zniszczenia mienia wskutek pożaru i podobnych zdarzeń. Jej istotą jest to, że w razie niedoubezpieczenia mienia (ustalenia niższej sumy ubezpieczenia niż rzeczywista wartość) ubezpieczyciel obniża odszkodowanie w takiej proporcji w jakiej suma ubezpieczenia ma się do rzeczywistej wartości mienia.
Przykład:
A ubezpieczył lokal na sumę 150 000 złotych. W rzeczywistości lokal wart jest on 200 000 złotych. Doszło do szkody, której wartość wynosi 100 000 złotych. 150 000 złotych/200 000 złotych = ¾. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w wysokości 75 000 złotych bowiem jest to ¾ z 100 000 złotych.
Zgodność z prawem zasady proporcji jest kwestionowana. UOKiK i coraz częściej sądy powszechne zauważają, że sprzeczna jest ona z zasadą ekwiwalentności świadczeń i, że suma ubezpieczenia zgodnie z prawem jest tylko górnym limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela nijak mając się do innych ograniczeń odpowiedzialności.
Copyright© 1998 - 2018 AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Licencja dla: AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Projekt i wykonanie YUMS