ff
gp

Szkoda majątkowa

Wypadek za granicą

Tagi:

Obecnie bardzo częste są wyjazdy za granicę kraju w celach zarobkowych bądź wypoczynkowych. Naturalnym jest, że może się wówczas zdarzyć wypadek.

Zasady odpowiedzialności za wypadek i zakres odszkodowania regulują przepisy państwa wypadku. W systemie prawnym tego państwa należy zatem szukać odpowiedzi na pytania komu, od kogo, w jakiej sytuacji i co przysługuje w razie szkody.

Gdy doszło do wypadku komunikacyjnego to możliwe jest dochodzenie przez poszkodowanego roszczeń w Polsce. Zagraniczny zakład ubezpieczeń ma w Polsce bowiem korespondenta (z reguły jest nim zakład ubezpieczeń mający siedzibę na terenie Polski). Korespondent zobowiązany będzie do likwidacji szkody w Polsce. Poszkodowany taki może również wytoczyć powództwo przed polski sąd powszechny.

Największym problemem dla osób, które doznały szkody może być bariera językowa oraz nieznajomość zagranicznych przepisów i utrudniony dostęp do nich.

Copyright© 1998 - 2019 AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Licencja dla: AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Projekt i wykonanie YUMS