ff
gp

Szkoda majątkowa

Ubezpieczenia dobrowolne

Tagi:

Wśród ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń dobrowolnych wyróżnić można:

  • ubezpieczenia na życie (np. na życie i dożycie, posagowe, rentowe)
  • osobowe (np. wypadku, choroby, odpowiedzialności cywilnej)
  • majątkowe: (np. od pożaru, auto casco, ubezpieczenie zasiewów, plonów, płodów rolnych).

Kluczową rolę w przypadku dobrowolnych ubezpieczeń odgrywają ogólne warunki ubezpieczenia. To one określają w przeważającej mierze treść umowy ubezpieczenia dobrowolnego. Wskazać trzeba na dwie kwestie, które mogą pojawić się w związku z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU).

Po pierwsze ich postanowienia powinny być jasne i jednoznaczne. Jeżeli takie nie są to zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny być tłumaczone na korzyść ubezpieczonego, ubezpieczającego, uprawnionego lub uposażonego.

Po drugie poszczególne postanowienia OWU mogą okazać się nieważne. Szczególnie często nieważnymi mogą się okazać postanowienia OWU, które naruszają prawa konsumentów. Postanowienia nieważne nie wiążą stron.

Copyright© 1998 - 2018 AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Licencja dla: AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Projekt i wykonanie YUMS