ff
gp

Szkoda majątkowa

Regres

Tagi:

Regres jest to uprawnienie do dochodzenia wykonanego już świadczenia od innej osoby.
W ubezpieczeniach przyjmuje on dwie formy: regres typowy i nietypowy.
Regres typowy to sytuacja, w której roszczenia dochodzi się od osoby trzeciej będącej najczęściej sprawcą szkody.

Przykład:
A zasnął w wannie, której wylała się woda i w ten sposób zalał mieszkanie należące do B. Ubezpieczyciel majątku B wypłacił odszkodowanie za powstałe zniszczenia. Ubezpieczyciel będzie mógł korzystając z regresu dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania od A.
Regres nietypowy to szczególna sytuacja, w której roszczenia dochodzi się od osoby, za którą ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. Okoliczności uzasadniające ten regres określają przepisy i są to: wyrządzenie szkody umyślnie, w stanie po użyciu alkoholi lub w stanie nietrzeźwości, po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych, wejście w posiadanie pojazdu wskutek przestępstwa, brak uprawnień do kierowania pojazdem, zbiegnięcie z miejsca zdarzenia.

Przykład:
A nie posiadając uprawnień do kierowania pojazdem wsiadł do samochodu i potrącił na pasach pieszego. Ubezpieczyciel OC wypłacił odszkodowanie potrąconemu pieszemu. Ubezpieczyciel może dochodzić zwrotu zapłaconego odszkodowania od A.

Copyright© 1998 - 2019 AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Licencja dla: AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Projekt i wykonanie YUMS