ff
gp

Szkoda majątkowa

Naprawa przy użyciu nowych części

Tagi:

O ile tylko jest to celowe i ekonomicznie uzasadnione poszkodowany może domagać się aby jego auto naprawione było z użyciem nowych części. Naprawa za pomocą części używanych nie przywraca bowiem często stanu poprzedniego-a takie jest przecież założenie odpowiedzialności odszkodowawczej. Części używane nie gwarantują takiej sprawności ani komfortu jazdy jak części nowe.
 
Jeżeli samochód po naprawie z użyciem części nowych wart jest więcej niż przed tą naprawą odszkodowanie może być pomniejszone o różnicę pomiędzy wartością po naprawie i wartością przed naprawą. Udowodnienie, że wartość pojazdu po naprawie jest większa niż przed nią obciąża tego kto fakt taki przywołuje, a więc ubezpieczyciela. Dowód taki jest trudny do przeprowadzenia wobec czego korzystnym jest dla poszkodowanego żądanie naprawy z użyciem nowych części.

Copyright© 1998 - 2018 AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Licencja dla: AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Projekt i wykonanie YUMS