ff
gp

Szkoda majątkowa

Naprawa pojazdu z OC a VAT

Tagi:

Ubezpieczyciel kalkulując należne za naprawę rzeczy odszkodowanie powinien wziąć pod uwagę wysokość cen części i napraw. Jak wiadomo tak towary jak i usługi obciążone są podatkiem VAT. Podatek ten ma charakter cenotwórczy tzn. wpływa na wysokość ceny towaru albo usługi.
 
Zasadniczo więc ubezpieczyciel powinien zapłacić za części i naprawę z uwzględnieniem podatku VAT. Odszkodowanie jednak nie obejmuje kwoty tego podatku w zakresie różnicy pomiędzy kwotą podatku należnego a podatku naliczonego.
 
Ponieważ z powyższej możliwości skorzystać mogą przedsiębiorcy należy co do zasady każde potrącenie VAT z odszkodowania należnego osobie nie występującej w tym charakterze uznać za nieprawidłowe. Niestety nie pamiętają o tym wciąż zakłady ubezpieczeń.

Copyright© 1998 - 2019 AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Licencja dla: AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Projekt i wykonanie YUMS