ff
gp

Szkoda majątkowa

Naprawa pojazdu przy użyciu oryginalnych części

Tagi:

Naprawa pojazdu przy użyciu części oryginalnych bądź ich zamiennikówDokonując naprawy samochodu stajemy przed wyborem-użyć części oryginalnych-droższych, czy zamienników-tańszych. Podnosi się również, że te pierwsze bywają lepszej jakości. W sytuacji gdy auto poszkodowanego nie zostało uszkodzone wskutek jego winy korzystniejszym jest aby żądał naprawienia auta przy użyciu części oryginalnych.
 
Ubezpieczyciele bardzo często w swoich kalkulacjach naprawy używają części zamiennych-co powoduje, że naprawa taka jest tańsza i poszkodowany otrzymuje odszkodowanie w mniejszej wysokości. Działanie takie jest działaniem sprzecznym z prawem. To bowiem do poszkodowanego (wierzyciela), a nie ubezpieczyciela (dłużnika) należy zgodnie z art. 363 Kodeksu cywilnego wybór sposobu naprawienia szkody.
 
Ubezpieczyciele jako argument mający uzasadniać ich pogląd wskazują rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz.U. Nr 38, poz. 329 ze zm.). Zgodnie z tym rozporządzeniem przyjmuje się m. in., że części zamienne są oryginalne, jeżeli producent tych części zaświadczy, że zostały one wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych pojazdów i są one tej samej jakości co części stosowane do montażu tych pojazdów. Argumentacja ta jest wadliwa. Rozporządzenie, o którym mowa dotyczy prawa antymonopolowego i cel regulacji jest zupełnie inny niż regulacja wysokości odszkodowań, zaś definicja części oryginalnych z tego rozporządzenia obowiązuje na jego gruncie-nie zaś na gruncie naprawienia szkody w pojeździe.
 
Pomimo braku prawdziwych argumentów i pomimo licznych wyroków sądów zasądzających od ubezpieczycieli koszty napraw z użyciem części oryginalnych wyżej opisany proceder zakładów ubezpieczeń pozostaje stosunkowo popularny wobec poszkodowanych nie mających specjalistycznej wiedzy.

Copyright© 1998 - 2019 AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Licencja dla: AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Projekt i wykonanie YUMS