ff
gp

Szkoda majątkowa

Najem pojazdu zastępczego

Tagi:

W obecnych realiach samochód jest dobrem bardzo powszechnym. Niektórym służy do dojazdów do pracy i na zakupy, dla innych np. taksówkarzy czy przewoźników jest narzędziem pracy. W sytuacji gdy zostanie uszkodzony i nie można nim się poruszać, na czas naprawy można dokonać najmu pojazdu zastępczego. Ubezpieczyciel odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, który wyrządził szkodę obowiązany jest w ramach naprawienia szkody do zwrotu celowych i ekonomicznie uzasadnionych kosztów najmu pojazdu zastępczego i bez znaczenia jest czy osoba, która pojazd najmuje prowadzi działalność gospodarczą z jego użyciem czy nie. Konieczność zwrotu tych kosztów nie może być przezwyciężona twierdzeniem, że poszkodowany mógł korzystać z komunikacji miejskiej albo innej komunikacji masowej. Poszkodowany jednak nie może w miejsce swojego kilkunastoletniego auta marki Volkswagen Golf wynająć nowej limuzyny. Będzie się musiał zadowolić autem porównywalnym.
 
Kwestią skomplikowaną jest najem pojazdu zastępczego w sytuacji gdy pojazd ten był źródłem dochodu-np. ciężarówka woziła towar pomiędzy dwoma miejscowościami i z tego tytułu przewoźnik odnosił zyski. Gdy ciężarówka nie wozi towaru przewoźnik nie notuje dochodów. W sytuacji gdy jego auto uległo uszkodzeniu i trafiło do warsztatu nie tylko może wynająć auto zastępcze. Powinien to wręcz zrobić. Może go bowiem spotkać przykra niespodzianka. Zobowiązany do naprawienia szkody powinien bowiem normalnie zapłacić wysokość utraconych korzyści. Zakład ubezpieczeń może jednak odmówić zapłaty tych utraconych korzyści jeśli przewoźnik nie wykaże się zapobiegliwością jakiej można spodziewać się po człowieku interesu. Jeśli zatem przewoźnik nie wynajmie auta zastępczego w rozsądnym okresie to po jego upływie pieniądze jakie uzyskiwałby z realizacji przewozu przepadną bowiem sam będzie na własne życzenie powiększał szkodę.

Copyright© 1998 - 2018 AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Licencja dla: AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Projekt i wykonanie YUMS