ff
gp

Szkoda majątkowa

Bezsporna kwota odszkodowania

Tagi:
Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłaty bezspornej kwoty odszkodowania w terminie 30 dni od zgłoszenia szkody. Źródło tego obowiązku jest odmienne w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych (ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK) i w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych (Kodeks cywilny).
Niestety aby zmusić ubezpieczyciela do jakiejkolwiek wypłaty w ustawowym terminie potrzeba dużo zachodu.
Zwrócić trzeba uwagę, że dość powszechne wśród poszkodowanych mniemanie, że przyjęcie bezspornej kwoty odszkodowania zamyka drogę do dalej idących żądań jest błędne. Jest zupełnie inaczej bowiem płacąc kwotę bezsporną ubezpieczyciel potwierdza swą odpowiedzialność. Środki zaś otrzymane w charakterze kwoty bezspornej można przeznaczyć na naglące w przypadku szkód osobowych wydatki takie jak leczenie czy rehabilitacja.
Copyright© 1998 - 2018 AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Licencja dla: AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Projekt i wykonanie YUMS