ff
gp

Spory sądowe

Spory sądowe bez ryzyka!

Tagi:
Większość firm zajmujących się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych proponuje Poszkodowanym działanie na drodze postępowania sądowego nie biorąc żadnej odpowiedzialności  i ryzyka finansowego  w sytuacji prowadzenia i ewentualnie przegrania procesu sądowego. 

W tym wypadku Poszkodowany musi liczyć się nie tylko z kosztami opłacenia wpisu sądowego, opłaceniem zaliczek na biegłych sądowych, ale również z poniesieniem kosztów zastępstwa procesowego strony przeciwnej w sytuacji  przegranego sporu sądowego.

Kancelaria Odszkodowawcza AKA jako jedyna oferuje Państwu unikatowe w skali kraju rozwiązanie pozwalające na prowadzenie sporu sądowego bez jakiegokolwiek ryzyka finansowego ze strony poszkodowanego.

Jak to działa ? … to proste

W umowie z Poszkodowanym gwarantujemy pokrycie wszelkich kosztów procesu (wpis sądowy, zaliczki na biegłych, itp. ), a w razie przegrania procesu koszty zastępstwa procesowego pełnomocnika drugiej strony.

Również bezpłatnie zapewnimy Państwu zastępstwo procesowe przez naszych radców prawnych i adwokatów specjalizujących się od lat w sprawach odszkodowawczych.

Nasze indywidualnie określone w zależności od specyfiki konkretnej sprawy honorarium zapłacą Państwo dopiero po zakończeniu postępowania sądowego i to tylko pod warunkiem wygrania procesu sądowego i uzyskania dla Państwa odszkodowania.

przykładowo ;

jak Państwu zapewne wiadomo wytoczenie i prowadzenie procesu cywilnego wiąże się z określonymi kosztami finansowymi.
Pozywając Towarzystwo Ubezpieczeniowe o zadośćuczynienie w kwocie 50.000 złotych, koszty finansowe na jakie Państwo musicie być przygotowani przedstawiają się następująco :

2.500 złotych opłaty od pozwu ( 5% żądanej kwoty ).
2.400 złotych minimalne wynagrodzenie wynajętego adwokata lub radcy prawnego.
1.000 złotych zaliczki na biegłego lekarza, kwota ostatecznego wynagrodzenia może być wyższa, w szczególności w razie powołania kilku biegłych lekarzy.
2.400 złotych dodatkowo w razie przegrania procesu, koszty zastępstwa procesowego pełnomocnika drugiej strony ( maksymalnie 6-krotność tej kwoty ).

w przypadku przegrania procesu będziecie zmuszeni pokryć wszystkie koszty procesu i w tym przypadku będą one wynosiły 8.300 złotych .
Umowa z Kancelarią Odszkodowawczą AKA daje Państwu całkowitą gwarancję własnego bezpieczeństwa finansowego  w sporze sądowym o odszkodowanie .
Copyright© 1998 - 2018 AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Licencja dla: AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Projekt i wykonanie YUMS