ff
gp

Renta

Renta z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej

Tagi:

Renta z tytułu utraty możliwości zarobkowania, zwana rentą uzupełniającą lub wyrównawczą, ma stanowić uzupełnienie utraconego dochodu. Wysokość renty powinna odpowiadać różnicy pomiędzy zarobkami, jakie poszkodowany przypuszczalnie osiągnąłby w okresie objętym rentą, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała, a wszelkimi dochodami, jakie może faktycznie w tym okresie osiągnąć.

Po zakończeniu leczenia obrażeń powypadkowych przy rozpatrywaniu roszczenia o rentę uzupełniającą należy ustalić zakres rzeczywiście utraconej przez poszkodowanego zdolności do wykonywania pracy zarobkowej.

Jeżeli poszkodowany utracił częściowo zdolność do pracy zarobkowej, to konieczne jest ustalenie zakresu zachowanych możliwości. Renta przysługująca poszkodowanemu, który zachował częściowo zdolność do pracy, powinna odpowiadać różnicy między zarobkami, jakie mógłby osiągać, gdyby nie uległ wypadkowi, a sumą renty inwalidzkiej i wynagrodzenia, jakie w konkretnych warunkach jest w stanie uzyskać przy wykorzystaniu swej uszczuplonej zdolności do pracy.

Copyright© 1998 - 2018 AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Licencja dla: AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Projekt i wykonanie YUMS