ff
gp

Renta

Jednorazowe odszkodowanie (kapitalizacja renty)

Tagi:

Zamiana renty na jednorazowe odszkodowanie może nastąpić jedynie z ważnych powodów. Kapitalizacja renty jest uzasadniona w szczególności, gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a jednorazowe świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu.

Zamiana należnej poszkodowanemu renty na jednorazowe odszkodowanie może nastąpić także w drodze umowy pomiędzy poszkodowanym a ubezpieczycielem mającej charakter ugody. Zamiana renty na jednorazowe odszkodowanie i wypłacenie go zwalnia dłużnika z zobowiązania, jeżeli wysokość szkody byłą stronom znana w chwili zawierania ugody.

Wysokość jednorazowego odszkodowania uzależniona jest przede wszystkim od wysokości renty, wieku osoby uprawnionej, prawdopodobieństwa długości jej życia lub czasu trwania renty.

Copyright© 1998 - 2019 AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Licencja dla: AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Projekt i wykonanie YUMS