ff
gp

Praca

Zostań naszym partnerem


DORADCA ODSZKODOWAWCZY
 
Jeżeli znasz osoby, które uległy wypadkowi komunikacyjnemu czy wypadkowi przy pracy, lub potrafisz dotrzeć do osób poszkodowanych zapraszamy do włączenia się do naszego programu prawnej pomocy  poszkodowanym.
Zapraszamy do współpracy osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze mające kontakt z osobami poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych i innych lub , które do takich osób mogą i potrafią dotrzeć. Do Państwa obowiązków należeć  będzie :
 
  1. Kontakt z poszkodowanym
  2. Przedstawienie możliwości uzyskania odszkodowania
  3. Podpisanie umowy z poszkodowanym lub uprawnionym
  4. Odebranie niezbędnej dokumentacji

Państwa wynagrodzenie będzie stanowić część naszego honorarium, będącym procentową częścią odszkodowania uzyskanego dla poszkodowanego . Ze względu na procentowy sposób rozliczenia z poszkodowanym , prowizja doradcy odszkodowawczego płatna jest po uzyskaniu odszkodowania dla poszkodowanego. Minimalna gwarantowana prowizja za zawartą umowę wynosi 25 % wartości honorarium naszej Kancelarii. Maksymalna gwarantowana prowizja wynosi 45 % wartości honorarium naszej Kancelarii i jest ona uzależniona od ilości zawartych umów, rozliczanych w cyklu kwartalnym.

przykład:
• Kwota uzyskanego odszkodowania dla poszkodowanego - 50.000. zł
• Honorarium Kancelarii 20% - 10.000. zł
• Prowizja doradcy odszkodowawczego  45% ( 50.000 zł x 20% x 45% ) -   4.500. zł

Jak widać na przedstawionym przykładzie  Państwa wynagrodzenie będzie wynosiło 4.500. zł
Rozliczenia z Państwem dokonywane są w terminie  7 dni od uzyskania przez Kancelarię swojego honorarium
 
ZALICZKI
 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych partnerów wprowadziliśmy możliwość wypłacania doradcom odszkodowawczym zaliczek na poczet przyszłych prowizji od każdej zawartej przez doradcę umowy z Poszkodowanym. Zaliczki wypłacane są w różnej wysokości . Uzależnione jest to jakości spraw , którymi będzie zajmować się Kancelaria.
 
Przykład;
 
• 3 umowy z poszkodowanym ( lekkie obrażenia ciała ) - zaliczka  3 x 100. zł  
• 2 umowy z poszkodowanym (ciężkie obrażenia ciała ) - zaliczka  2 x 250. zł  
• 4 umowy z uprawnionym      ( wypadek śmiertelny ) - zaliczka  4 x 500. zł  

Oznacza to, że doradca otrzyma w postaci zaliczek 2.800 złotych , co pozwoli mu na pokrycie większości kosztów związanych z bieżącą działalnością (dojazdy do klienta ,telefony, itp. )
Zaliczki Państwa są rozliczane (odejmowane) dopiero przy naliczaniu Waszych prowizji po uzyskaniu dla poszkodowanego lub uprawnionego  należnego odszkodowania

REKOMENDUJ I ZARABIAJ ….

Jeżeli charakter Państwa  pracy lub inne powody nie pozwalają  na podjęcie współpracy w charakterze doradcy odszkodowawczego proponujemy Państwu współpracę w zakresie rekomendacji usług świadczonych przez Kancelarię.  Wówczas Państwa zadaniem będzie tylko i wyłącznie rekomendowanie poszkodowanym usług Kancelarii. Jeżeli poszkodowany zawrze umowę z Kancelarią w wyniku Waszej rekomendacji wówczas otrzymacie Państwo zapłatę za rekomendacje w wysokości uzależnionej od ciężaru gatunkowego sprawy .
 
za wypadek śmiertelny wypłacimy -  1.000 złotych  
za ciężkie obrażenia ciała wypłacimy -  500 złotych  
za lekkie obrażenia ciała wypłacimy - 100 złotych  

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą współpracy prosimy o kontakt
TELEFON  : 502 022 534
MAIL          : biuro@akaodszkodowania.pl
Copyright© 1998 - 2019 AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Licencja dla: AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Projekt i wykonanie YUMS