ff
gp

Aktualności

Nowa jakość w odszkodowaniach: "ZASADA 6 x ZERO"

TAGI:

Jesteśmy jedyną Kancelarią Odszkodowawczą w Polsce , która gwarantuje Państwu całościowy program ochrony prawnej poszkodowanych.
Nasz unikatowy program o nazwie „6 x ZERO”  jest bezpośrednim odbiciem kluczowej zasady działania Kancelarii Odszkodowawczej AKA, a jest nią zasada minimalizowania kosztów po stronie Poszkodowanych. Oto jego 6 głównych elementów:
 

  • 0 ZŁOTYCH - OPŁATA  WSTĘPNA (bezpłatna analiza dokumentacji spraw nowych oraz rozpoczętych);
  • 0 ZŁOTYCH - ZASTĘPSTWO PROCESOWE W POSTĘPOWANIU KARNYM (nasi adwokaci reprezentować będą Państwa bezpłatnie, jako oskarżyciele posiłkowi w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy wypadku);
  • 0 ZŁOTYCH - KOSZTY LECZENIA i REHABILITACJI(nie pobieramy żadnej prowizji od poniesionych przez Poszkodowanych kosztów leczenia i rehabilitacji, czy też kosztów pogrzebu i kosztów postawienia nagrobka, jakie ponoszą zwykle Uprawnieni);
  • 0 ZŁOTYCH - RENTY PRZYSZŁE (nie pobieramy żadnej prowizji od wygranych dla Państwa przyszłych świadczeń rentowych);
  • 0 ZŁOTYCH - ZASTĘPSTWO PROCESOWE W POSTĘPOWANIU CYWILNYM (nasi adwokaci i radcy prawni bezpłatnie będą Państwa reprezentować jako pełnomocnicy procesowi  przeciw Towarzystwu Ubezpieczeniowemu w sporze o należną wysokość odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty uzupełniającej. Gwarantujemy pokrycie wszelkich kosztów procesu takich, jak: wpis  sądowy, zaliczki na biegłych, a w razie przegrania procesu koszty zastępstwa procesowego pełnomocnika drugiej strony);
  • 0 ZŁOTYCH - KOSZTY W PRZYPADKU BRAKU SKUTKU  (jeżeli okaże się, że nie jest Państwu należne odszkodowanie, wówczas nie będziecie Państwo ponosić żadnych kosztów ani opłat manipulacyjnych związanych z naszymi działaniami).


NASZE HONORARIUM PŁACISZ TYLKO GDY OTRZYMASZ ODSZKODOWANIE
Takie funkcjonowanie Kancelarii Odszkodowawczej AKA daje Poszkodowanym pełną wiarygodność naszych intencji, przejrzystość zasad współpracy oraz oczywiste maksymalne zaangażowanie Kancelarii w uzyskanie należnego odszkodowania dla Poszkodowanych. Kancelaria zarabia bowiem tylko na tym co jest główną treścią zlecenia , mianowicie możliwie najwyższe odszkodowanie.
Podejmując się zlecenia z pełną świadomością i odpowiedzialnością ponosimy ryzyko niepowodzenia angażując swoją pracę i środki finansowe. Sukces Poszkodowanych staje się naszym celem od dnia rozpoczęcia współpracy.

Copyright© 1998 - 2019 AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Licencja dla: AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Projekt i wykonanie YUMS