ff
gp

Aktualności

Odszkodowanie w 7 dni

TAGI:
Wypadek komunikacyjny jest niewątpliwie traumatycznym przeżyciem dla poszkodowanych. Obrażenia ciała, których doznają poszkodowani wymagają często długiego i bardzo kosztownego procesu leczenia i rehabilitacji. W warunkach niewydolności publicznej służby zdrowia rodzi to po stronie Poszkodowanego koszty finansowe, jakie musi ponieść w celu powrotu do zdrowia. Niejednokrotnie wypadek komunikacyjny powoduje również, czasową lub całkowitą utratę zdolności do pracy. W przypadku zatrudnienia na zasadach innych niż umowa o pracę, prowadzi to często do utraty środków do życia. Odpowiedzialne za wyrządzoną szkodę towarzystwo ubezpieczeniowe w praktyce nigdy nie likwiduje szkody w przepisowym terminie 30 dni. Alternatywą dla polubownego załatwienia sprawy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym jest wytoczenie przeciwko niemu pozwu cywilnego. Postępowanie sądowe trwa jednak z reguły jeszcze dłużej niż, postępowanie likwidacyjne prowadzone przez ubezpieczyciela.

W reakcji na powyższe problemy w  ramach naszego autorskiego programu pomocy poszkodowanym, osoby takie mogą  otrzymać  zaliczkowo wsparcie finansowe do 10.000 złotych natychmiast. W przypadku zgłoszenia przez Poszkodowanego chęci skorzystania ze wsparcia finansowego  i  podpisaniu pełnomocnictwa do reprezentowania przez  Kancelarię Odszkodowawczą AKA oraz dostarczeniu niezbędnych dokumentów szkodowych pieniądze są wypłacana w terminie do 7 dni na rachunek bankowy Poszkodowanego. Zaliczka jest rozliczana dopiero w momencie otrzymania przez Poszkodowanego pierwszej transzy odszkodowania ( kwoty bezspornej ) od Towarzystwa Ubezpieczeniowego odpowiedzialnego za wyrządzoną szkodę.

Jednocześnie  w ramach tego samego całościowego programu pomocy poszkodowanym  zapewnimy Państwu  bezpłatnie zastępstwo procesowe naszych adwokatów w postępowaniu  karnym. Wypadki komunikacyjne i ich skutki zawsze wywołują szkodę , która  z punktu Kodeksu Karnego jest przestępstwem a sprawca takiego zdarzenia podlega odpowiedzialności karnej. Postępowanie karne z jednej strony powinno doprowadzić do sprawiedliwego wyroku dla sprawcy za popełniony czyn a z drugiej strony z uwagi na szerokie uprawnienia organów procesowych w tym postępowaniu powinno dostarczyć bardzo cennego i przydatnego materiału  dowodowego na potrzeby prowadzenia procesu cywilnego odszkodowawczego.

Jeżeli zajdzie taka konieczność  zagwarantujemy również przeprowadzenie postępowania spadkowego, lub w sprawie ubezwłasnowolnienia poszkodowanego, który w skutek obrażeń odniesionych w wypadku spełnia przesłanki do ubezwłasnowolnienia.
 
 
Copyright© 1998 - 2019 AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Licencja dla: AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Projekt i wykonanie YUMS